Photon Mod1

Idź do spisu treści

Menu główne

Statek Badawczy Photon

Żaglowo - motorowa jednostka PHOTON stanowi jedno z dwóch pływających laboratoriów Politechniki Gdańskiej. Laboratoria zorganizowane na niewielkich statkach żaglowych pozwalają na nisko kosztowe (a tym samym konkurencyjne względem większych jednostek) prowadzenie badań, zajęć dydaktycznych oraz szkoleń na morzu, morskich wodach osłoniętych i wewnętrznych. Przeprowadzona w latach 2010-2011 kompleksowa modernizacja statku pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków pozwala na bardziej bezpieczną, nowoczesną, energooszczędną i ekologiczną eksploatację z wykorzystaniem energii słońca i wiatru do produkcji energii elektrycznej oraz fotokatalitycznego oczyszczania powstających ścieków.
Modernizacja i doposażenia były możliwe dzięki grantowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grantowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz w ramach sponsoringu firmy Safe Engineering Services z Gdyni. Zasadnicze koszty przebudowy jednostki poniosła Politechnika Gdańska. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego