Last update: 14/08/2014
About the project

Project tasks

Presentations /Publications


ABOUT THE PROJECT

Project title:
FOTOKAT: New photocatalysts for environmentally friendly recycling of water in the production of hydrocarbons

Head of the project:
dr inż. Anna Zielińska-Jurek
Politechnika Gdańska
Katedra Technologii Chemicznej
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 58 347 23 52
e-mail: annjurek@pg.gda.pl

Aim of the project:
There is a great demand to develop cheap and efficient method of treatment the produced water from recalcitrant and toxic organic compounds. Currently available water treatment technologies are cost-effective or merely concentrate the pollutants present by transferring them to other phases, but still remain and not being completely destroyed. Therefore an imperative and challenging issue is to develop novel environmental friendly and efficient technology of water treatment.

The aim of the project is the development of a new generation photocatalysts highly active under visible light irradiation and used in environmentally friendly technologies related to hydrocarbons production. The specific objectives of the project are: characterization of novel and efficient visible light driven photocatalysts (nanoparticles morphology, size and shape, crystal structure, chemical and phase composition and optical, photocatalytic properties), report of bench scale experiments and pilot scale photoreactor installation for water treatment.

Celem projektu jest opracowanie fotokatalizatorów nowej generacji o wysokiej aktywności w zakresie światła widzialnego oraz określenie efektywności usuwania zanieczyszczeń organicznych z wód technologicznych po wydobyciu węglowodorów w oparciu o zaprojektowany system fotokatalityczny. Fotokatalizatory powinny charakteryzować się wysoką aktywnością, stabilnością oraz powinny być aktywowane za pomocą tanich źródeł promieniowania o niskiej mocy. To pozwoli na budowę efektywnych oraz relatywnie tanich systemów do degradacji zanieczyszczeń organicznych. Zastosowanie efektywnej i innowacyjnej technologii oczyszczanie płynu powrotnego pozwoli na zmniejszenie zużycia wody, jak również przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska (wód powierzchniowych i podziemnych).